top of page
כתבות אחרונות  
0.png

הוט חוששים מהורדת ערוץ הילדים

פרסמנו לכם לראשונה לפני חודשיים שהוט מתכוונת להוריד בקרוב את ערוץ הילדים, עכשיו החשש מגיע - היא תאלץ להיפרד מחלק מההפקות שלה יחד עם ערוץ הילדים.

הוט וערוץ הילדים יפרדו בסוף שנת 2017, אך לפי ההסכם שלהם רק ההפקות של השנתיים האחרונות ישארו בוי או די של הוט, וכל שאר ההפקות כמו השמיניה, גאליס, החולמים ועוד לא ישודרו יותר בהוט בכלל, וכמובן ששאר תכניות הערוץ. אז מה הוט יעשו? הם מורידים את ערוץ הילדים מפני שהעלות שלו גבוהה, אך הם מרוויחים מספריית ערוץ הילדים בחלק מהתכניות(חוץ מתכניות מקור), אחרי שערוץ הילדים יפרד מהוט רק ההפקות של 2016 ו-2017 ישארו בוי או די.

מה האפשרות של הוט? האפשרות שלהם היא לרכוש את הזכויות של הסדרות וכך ההפקות אותם הם ירכשו ישארו להם, אם הוט לא ירכשו את הזכויות, שלל הסדרות והתכניות יוסרו מהוי או די.

כרגע עוד לא יצאה הודעה מהוט או מערוץ הילדים על כך שערוץ הילדים יפרד מהוט, אך כך גם היה שערוץ הילדים ירד מיס, הם הודיעו שבועיים לפני ההורדה.

אחרי שערוץ הילדים ירד מהוט, הוא לא יפסיק לפעול וישודר בפרטנרTV.

בימים האחרונים רבים קוראים להוט להשאיר את התכנים של ערוץ הילדים בוי או די, וכמובן שקוראים להוט להשאיר את ערוץ הילדים.

ערוץ יס קידז שמחליף את ערוץ הילדים ביס ומנוהל ובבעלות של סלוצקי גם יחליף את המיתוג שלו לטובת ערוץ משותף ביס ובהוט "KIDZ" כפי שהיה עם ערוץ הילדים, והערוץ יפיק לכל חברה הפקת מקור שונה מידי שנה, וכמובן שהפקות מקור לשני החברות. בימים אלו מצולמת תכנית ראשונה שתעלה ב2018 בהוט וביס שתקרא "המטרה: נועה קירל" בכיכובם של נועה קירל, שלום אסייג ועוד.

אז מה יהיה סופו של ערוץ הילדים?משא ומתן נערך בין RGE להוט בימים אלו, פרטים נוספים יפורסמו באתר ובאפליקציית קבוצת דרור.


bottom of page