top of page
כתבות אחרונות  
0.png

קמילה קביו תרמה סכום נכבד לפליט ניגרי

קמילה קביו הוכיחה שיש לה לב זהב, הזמרת המפורסמת תרמה סכום נכבד עבור ילד ומשפחתו שאין להם אפילו בית, קמילה תרמה סכום זה על מנת שאותו ילד יוכל להתגורר יחד עם משפחתו בבית ולא ברחוב.

הילד שעבורו היא תרמה הוא ילד בן 8 וארץ המקור שלו היא ניגריה, הילד ומשפחתו עזבו את ארצם בעקבות הבעיות הנגזרות מהמשטר ועברו למדינה חדשה על מנת לחיות חיים טובים יותר.

הסיפור של הילד הפך לויראלי מאחר והוא מצטיין במשחקי השחמט, הודות לרשתות חברתיות ומאמר שפורסם ב"ניו יורק טיימס " , קמילה קביו נחשפה אל סיפורו ולכן החליטה לתרום מכספה על מנת לשנות את המצב.

בעקבות התרומה של קמילה קביו אנשים נוספים תרמו לילד ולמשפחתו.

לאחר התרומה קביו העלתה תמונה של הילד הפליט ושם הוא נראה במצב טוב יותר.

עדכונים נוספים וכתבות מעניינות יפורסמו באתר ואפליקציית "קבוצת דרור"!


bottom of page