top of page
כתבות אחרונות  
0.png

אלן דג'נרס מוכרת את ביתה פעם נוספת

הקומיקאית ומנחת הטלוויזיה אלן דג'נרס שבעשור האחרון קנתה ומכרה יותר מ15 בתים, הפכה כבר לאושיית נדל"ן ועכשיו הבית אותו מכרה וקנתה בחזרה לפני כחצי שנה עומד שוב למכירה.

היא קנתה את ביתה שוב בסכום המעורך ב15 מיליון דולר בספטמבר האחרון, ועכשיו מוכרת אותו בסכום המוערך ב 18 מיליון דולר.

בשנים האחרונות אימצה לעצמה תחביב - קונה בית מעצבת אותו ו"משדרגת" אותו ולאחר מכן מוכרת אותו בסכום הגדול בכמה מיליוני דולרים.

מקורבים לאלן מסרו כי היא השקיעה כמעט מיליון דולר מאז נכנסה שוב לביתה ועשתה כמה שינויים ש"שידרגו" את הבית.

עדכונים נוספים יפורסמו באתר ואפליקציית "קבוצת דרור".


bottom of page