top of page
כתבות אחרונות  
0.png

אחרי גלית גוטמן: יואב לימור עוזב את 'הבוקר של קשת'!

אחרי גלית גוטמן שעזבה את תכנית הבוקר של קשת 'הבוקר של קשת' היום (ד') יואב לימוד הודיע לקשת כי הוא מסיים את תפקידו עם המעבר ל7 ימים בשבוע ומעבר לערוץ קשת לאפיק 12. 

יואב לימוד שימש כמנחה התכנית כ6 שנים לצד גלית גוטמן ולאחרונה לצד מיכל אנסקי שהחליפה את גלית גוטמן לאחר שגם היא עזבה את תכנית ההוקר של קשת. 

יואב לא יעזוב את קשת אך את תכנית הבוקר שלה כן, הוא יגיש תכנית פוליטית חדשה שתשודר אחר"צ עם שינוי רצועת הצהריים בקשת, שיצטרף גם ל'גיא פינס' ול'אנשים'. בכל ימי שישי הוא ינחה את תכנית הבוקר. המועמדים על תפקידו של יואב לימוד עדיין לא ברורים אך הגיעו פניות לחיים אתגר. 

עדכונים נוספים יתפרסמו באתר ובאפליקציית 'קבוצת דרור'! #הבוקרשלקשת #יואבלימור


bottom of page