top of page
כתבות אחרונות  
0.png

אחרי השריפה: תיעוד מיוחד של חיפה השרופה!


היום הכל מאחורי ה#

אוזורים ענקיים שרופים

גבעול אחד נשאר ירוק

פעם היה כאן יער

עצים נפלו בזמן השריפה

רק כמה עצים נשארו

האבן נשרפה

גל השריפות הנוראי גרם לכל הירוק שהיה בחיפה, לאזור שרוף, היום כל האזור השרוף ירד, ועכשיו אין שם כלום עצוב נורא, תיעוד מיוחד!

לעדכונים נוספים הורידו את אפליקציית "dror group" ותתעדכנו בעדכונים הכי שווים! 


bottom of page